Điều khoản và điều kiện

1. Trách nhiệm người sử dụng

Người dùng khi truy cập website phải chịu trách nhiệm như không được phép sao chép hay chỉnh sửa nội dung. Người truy cập không được phép phát tán nội dung dưới mọi hình thức khi không được phép.

2. Nội dung website

Nội dung trong website của chúng tôi cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật đến các bạn các thông tin mới nhất về ẩm thực.

3. Bản quyền

Chúng tôi là chủ sở hữu hợp pháp website này. Việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website nào mà không được sự cho phép của chúng tôi là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp.

4. Bảo mật thông tin

Các thông tin và ý kiến người sử dụng gửi thông qua website này sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối và không sử dụng vào mục đích khác.

5. Giới hạn sử dụng

Các nội dung, cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác.  Người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này.

6. Luật áp dụng

Việc quản lý, vận hành và sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

(Visited 187 times, 1 visits today)