Bản Quyền

Tại Việt Nam vấn đề tranh chấp về bản quyền rất nhiều vì vậy để đảm bảo vấn đề này bạn cần đọc một số quy định của chúng tôi về vấn đề bản quyền nội dung trên website.

1.Chia sẻ bài viết

Chúng tôi nắm giữa bản quyền nội dung, hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết. Không được phép dùng nội dung vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên hoặc khách hàng.
Cho phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.

2. Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Các ấn phẩm trong việc phổ biến thương hiệu của website như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại cachlambanhxeo.com.

Đề nghị tuân thủ các quy tắc, mọi quy tắc  trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào, việc chấp hành các quy định trên đều tự nguyện dựa trên thiện chí của cả hai bên.

(Visited 170 times, 1 visits today)